reinigingschemicaliën en ontsmettingschemicaliën vernevelaars sds

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Overzicht reinigingsmiddelen en desinfectantia- reinigingschemicaliën en ontsmettingschemicaliën vernevelaars sds ,Die bestaan meestal uit handschoenen (EN-norm 374), veiligheidsbril met zijbescherming (EN-norm 166) en een halterschort om de kleren te beschermen tegen spatten. Borstel de instrumenten na de voorgeschreven inwerktijd zo nodig na. Let vooral op plaatsen waar gemakkelijk vuil …Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige ...Vernevelaars en verdampers, gewijzigd december 2003, revisie augustus 2008; (www.wip.nl , externe link, november 2008). 2 De Werkgroep Infectie Preventie spreekt over het oplossen in water, hier zijn echter risico’s aan verbonden: water vergroot de kans op ontstaan van longoedeem.Vernevelaars en verdampers - RIVM

Vernevelaars en verdampers (2003) 9 4 Infectierisico bij vernevelen Bij onvoldoende in acht nemen van maatregelen ter reiniging, desinfectie of sterilisatie van vernevelapparatuur, is contaminatie van de apparatuur met pathogene micro-organismen mogelijk [4-11]. In de door besmette apparatuur

HANDBOEK ERKENDE REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSPLAATS

Handboek erkende Reinigings - en Ontsmettings plaats 12 december 2008 Versie 1.0 Pagina 5 van 8 13. De wasplaats is vo orzien van een adequate ontsmettingsinstallatie waarmee ontsmetting overeenkomstig deze regeling mogelijk is en waarmee door verneveling of op andere wijze

Overzicht reinigingsmiddelen en desinfectantia

regelen toe. Die bestaan meestal uit handschoenen (EN-norm 374), veiligheidsbril met zij-bescherming (EN 166) en een halterschort om de kleren te beschermen tegen spatten. • Borstel de instrumenten na de voorgeschreven inwerktijd zo nodig na. Let vooral op plaat-sen …