berekening van de toedieningssnelheid van safari-insecticiden

Productieomgeving

Samenwerkende partner

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL FERCAYL 100mg/2ml …- berekening van de toedieningssnelheid van safari-insecticiden ,SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN ... toedieningssnelheid van niet meer dan 100 ml in 30 minuten. Intraveneuze injectie: FERCAYL kan in een dosis van 100-200 mg ijzer (2-4 ml) als langzame intraveneuze injectie (0,2 ... Berekening van de dosis Page 3 …Behandeling van acute pneumonie | Competent over ...De toedieningssnelheid van oplossingen is 2-4 ml / (kg h), wat helpt voorkomen dat het hart overbelast raakt met volume en extra vloeistof in de ontstekingszone wordt gebracht. Het totale volume vloeistof (samen met voedsel) wordt bepaald aan de hand van de berekening van OP; met de bijkomende acute SN (OCH) neemt het volume af met uz.BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Berekening van de dosis rVWF (toe te ... Na aanvang van de chirurgische ingreep dienen de vWF:RCo- en FVIII:C-plasmaspiegels te worden ... De toedieningssnelheid dient laag genoeg te zijn dat deze voor de patiënt aangenaam is, tot maximaal 4 ml/min. Observeer de patiënt op onmiddellijke reactie s. Als er een reactie optreedt,

Zwaartekrachtsysteem | Nutricia - Sondevoedingthuis

Draai de rolregelklem open tot u de gewenste toedieningssnelheid bereikt; Nadat de sondevoeding is ingelopen spuit u de sonde weer door met minimaal 20 ml lauw water. Klik hier , voor een voorlichtingsfilmpje over het toedienen van sondevoeding via een zwaartekrachtsysteem.

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

berekening van de initiële infusiesnelheid kan de klaring bepaald worden door vóór de operatie een ... Helixate NexGen dient intraveneus geïnjecteerd te worden over een periode van enkele minuten. De toedieningssnelheid moet afgestemd worden op wat de patiënt als prettig ervaart (maximale injectiesnelheid: 2 ml/min).

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM …

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ... 40 mg/liter noradrenaline. Als er andere verdunningen worden gebruikt, controleer de berekening dan zorgvuldig voordat u de behandeling begint. Aanvankelijke infusiesnelheid ... De toedieningssnelheid moet continu in de gaten worden

Voeden & voedingspomp - Sorgente B.V.

U regelt de toedieningssnelheid van de voeding door de klem naar boven of beneden te draaien. Er zijn twee methoden om het toedieningssysteem te gebruiken: 1. continue toediening 2. portietoediening. Uw behandelend arts/diëtist bepaalt welke methode u gaat gebruiken. Volg onderstaande stappen voor het aansluiten van het toedieningssysteem

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

De berekening van de benodigde dosis factor VIII is gebaseerd op de empirische bevinding dat 1 Internationale Eenheid (IE) factor VIII per kg lichaamsgewicht de plasma factor VIII-activiteit verhoogt met 1,5% tot 2,5% van de normale activiteit.

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Voor de berekening van de initiële infusiesnelheid kan de klaring bepaald worden door vóór de operatie een vervalcurve te maken of door uit te gaan van de gemiddelde waarde voor deze populatie (3,0-3,5 ml/u/kg) en deze vervolgens aan te passen. Infusiesnelheid (in IE/kg/u) = klaring (in ml/u/kg) × gewenste factor VIII-spiegel (in IE/ml).

Toediening bloedproducten - Vademecum Hematologie

Om de lichaamstemperatuur van de patiënt niet te beïnvloeden kan het nodig zijn om deze producten te verwarmen. Verwarming in warm waterbaden of magnetrons is niet toegestaan. Het gebruik van een zogenaamde bloedverwarmer is wel toegestaan; de temperatuur van de erythrocytenconcentraten en plasma’s mag nooit hoger worden dan 37° C.

BD/2019/REG NL 117952/zaak 720522 DE MINISTER VAN …

Voor het berekenen van de voortdurende onderhoudsvereiste m.b.t. kristalloïden, dient de volgende vergelijking te worden gebruikt; Onderhoud per dag voor runderen, paarden, schapen, geiten, varkens, honden en katten (ml) = 50 ml x ... De toedieningssnelheid dient voor elk dier te worden aangepast. De doelstelling is het tekort te corrigeren ...

Handleiding medisch rekenen 2012-2013 - StudeerSnel

Berekenen van de hoeveelheid toe te dienen medicatie. SBU totaal 4 uren, waarvan 1 CU. ... De student kan: Eenheden van massa, lengte en volume benoemen, gebruiken en naar elkaar omrekenen De toedieningssnelheid van een infusiepomp, met de hand geregeld infuus en voor bloedtransfusie berekenen. De medicatiedosis berekenen voor spuitenpomp.

Druppelsnelheid berekenen sondevoeding - afhankelijk van ...

De voorbeelden van de druppelsnelheid berekenen wordt hieronder uitgelegd, waarn In plaats van 12 uur moet de sondevoeding in 11 uur word toegediend wanneer je later bij de patiënt bent. Hierdoor verandert de berekening naar 1000 / 11 = 90,9.

Version 4, 02/2016 - College ter Beoordeling van ...

Stap 2: Berekening en toediening van de maximale individuele ijzerdosering(en) Nadat de ijzerbehoefte op de hierboven beschreven manier is vastgesteld, moet bij het toedienen van de hierbij passende dosering(en) Monofer met de volgende punten rekening worden gehouden: De totale dosis per week mag niet meer zijn dan 20 mg ijzer/kg lichaamsgewicht.

Infuusberekeningen en de voedingspomp

De meeste voedingspompen worden ingesteld op het aantal milliliters per uur. Daarbij heb je te maken met de tijdsduur waarbinnen de voeding ingelopen moet zijn. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een voedingspomp, zul je de druppelssnelheid moeten instellen. Kijk dan bij Infuusberekeningen over druppelsnelheden.

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige ...

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding ZorgPlus 2016 Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde mbv voedingspomp: 3 (van 3) 19 Start de pomp volgens gebruiksinstructie; de voeding loopt in. 20 Controleer de toediening en de toedieningssnelheid. 21 Controleer of de fixatiepleister de sonde nog goed fixeert. 22 Bevestig de sonde aan de kleding op …

Toediening sondevoeding - Ziekenhuis Gelderse Vallei

Het instellen van de toedieningssnelheid is nodig om de sondevoeding regelmatig te laten lopen over het beoogde aantal uren van de dag. De snelheid van een voedingspomp wordt ingesteld op het aantal ml dat per uur moet worden toegediend. Voorbeeld toediening met voedingspomp. Per 24 uur moet 1500 ml sondevoeding worden toegediend.

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige ...

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding ZorgPlus 2016 Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde mbv voedingspomp: 3 (van 3) 19 Start de pomp volgens gebruiksinstructie; de voeding loopt in. 20 Controleer de toediening en de toedieningssnelheid. 21 Controleer of de fixatiepleister de sonde nog goed fixeert. 22 Bevestig de sonde aan de kleding op …

Toedienen medicatie via zijlijn perifeer infuus (kort)

Draag zorg voor dubbele controle: juiste medicatie, berekening oplossing en toedieningssnelheid. 1 Pas handhygiëne toe. 2 Stel je op de hoogte van de werking van de pomp. 3 Maak schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 4 Controleer de voorgeschreven medicatie en gegevens van cliënt. - naam en geboortedatum van cliënt

Toets berekenen Sondevoeding - Lesmateriaal - Wikiwijs

Beste student, Je bent nu aangekomen bij de rekentoets. Deze toets geeft je een indicatie van de kennis die je hebt (opgedaan) met betrekking tot het onderwerp "berekenen van de t

Toedienen medicatie via zijlijn perifeer infuus (kort)

Draag zorg voor dubbele controle: juiste medicatie, berekening oplossing en toedieningssnelheid. 1 Pas handhygiëne toe. 2 Stel je op de hoogte van de werking van de pomp. 3 Maak schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 4 Controleer de voorgeschreven medicatie en gegevens van cliënt. - naam en geboortedatum van cliënt

Smiths Medical Publications - Linde Homecare

22. WAARSCHUWING: de toedieningssnelheid van een secundaire infusie mag niet hoger liggen dan 300 ml/uur. Bij een hogere snelheid wordt de vloeistof wellicht zowel uit de primaire als het secundaire reservoir toegediend, wat leidt tot vertraging van de secundaire infusie en door elkaar lopen van de vloeistoffen. Indien u

Infuustechnologie voor verpleegkundigen, basis ...

1.4 De verpleegkundige kan benoemen wat de risico’s zijn van verschillende toedieningswegen 1.5 De verpleegkundige kan globaal noemen wat er in de diverse protocollen staat 1.6 De verpleegkundige kan berekenen wat de juiste concentratie en toedieningssnelheid is van een geneesmiddel/vloeistof

Eigenaardigheden van bodembeperking: normen, data en ...

In de wetenschappelijke literatuur wordt aanbevolen om de toedieningssnelheid voor middelen voor het kalibreren van grond te berekenen, op basis van hydrolytische zuurgraad. De maximale dosis moet 1, 5 van deze waarde zijn, indien nodig kan deze worden teruggebracht tot een single.

Toedienen medicatie via zijlijn perifeer infuus

– Lees de bijsluiter van de medicatie, ... Draag zorg voor dubbele controle: juiste medicatie, berekening oplossing en toedieningssnelheid. 1 Pas handhygiëne toe. 2 Stel je op de hoogte van de werking van de pomp. 3 Maak schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik.

Toedienen medicatie via zijlijn perifeer infuus

– Lees de bijsluiter van de medicatie, ... Draag zorg voor dubbele controle: juiste medicatie, berekening oplossing en toedieningssnelheid. 1 Pas handhygiëne toe. 2 Stel je op de hoogte van de werking van de pomp. 3 Maak schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik.