gebruik van het etiket van de fabrikanten van demoninsecticiden

Productieomgeving

Samenwerkende partner

briefrapport 360050016 Zijn de risico's van de apparatuur ...- gebruik van het etiket van de fabrikanten van demoninsecticiden ,Tekortkomingen van fabrikanten worden in Nederland voor een belangrijk deel opgevangen door dialysecentra en ziekenhuizen, maar dit ontslaat fabrikanten niet van hun verantwoordelijkheid. Belangrijke verbeterpunten zijn: Het systeem van de fabrikant: − Verbeteren van de cyclus van kwaliteitsverbetering door informatie over ervaringen met hetBesluit van 3 december 1993, houdende regelen ter ...3. Aan de hand van de in het eerste en tweede lid bedoelde documenten kan het ontstaansverloop van elke geproduceerde partij worden nagegaan. 4. Een document dat op een bepaalde partij betrekking heeft wordt ten minste één jaar ná de uiterste gebruiksdatum, zoals vermeld op de verpakking of het etiket van de tot die partij behorendeAntwoorden van de test: Wat weet jij van het etiket?

Fabrikanten moeten zich aan wettelijke regels houden bij het gebruik van claims op verpakkingen. Termen als 'vezelrijk' en 'light' mogen dus niet zomaar gebruikt worden. 6. NIET WAAR! Bij zout (en verzadigd vet) geeft het icoon aan wat maximaal nog past binnen een gezond voedingspatroon voor een volwassene. Het is niet nodig dat je de 100% ...

Transformatie van de voedsel- en drankensector Blogs over ...

Fabrikanten moeten meer dan ooit de flexibiliteit van hun productielijnen vergroten om van recept, verpakking of etiket te kunnen wisselen. • Veiligheidseisen voor voedingsmiddelen – het stijgende aantal ziekten die verband houden met voeding en de toegenomen wereldwijde handel in voedsel heeft geleid tot strengere veiligheidseisen.

Antwoorden van de test: Wat weet jij van het etiket?

Fabrikanten moeten zich aan wettelijke regels houden bij het gebruik van claims op verpakkingen. Termen als 'vezelrijk' en 'light' mogen dus niet zomaar gebruikt worden. 6. NIET WAAR! Bij zout (en verzadigd vet) geeft het icoon aan wat maximaal nog past binnen een gezond voedingspatroon voor een volwassene. Het is niet nodig dat je de 100% ...

FAVV - Plantaardige productie: Gewasbeschermingsmiddelen

De invoering van de fytolicentie kadert in de omzetting van de Europese richtlijn 2009/128/EG ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. Een voorwaarde voor het verkrijgen is de kennis van het goede gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en door doorlopende opleidingen kan die behouden blijven. Meer informatie :

Wat weet jij van het etiket? - SamenGezond

6. Natuurlijke naam in plaats van E-nummer. Fabrikanten zetten soms de uitgeschreven naam van een stof op het etiket in plaats van een E-nummer. Dit klinkt natuurlijker. Er staat dan ‘citroenzuur’ in plaats van E330, terwijl het hetzelfde stofje is (een conserveermiddel). 3 tips om de valkuilen te vermijden

bescherm jezelf, lees het etiket!

elementen van het etiket 1 De pictogrammen Dankzij de pictogrammen identificeert u de belangrijkste gevaren van een product. De nieuwe pictogrammen op een witte achtergrond en met een rode rand vervangen de symbolen met een oranje ach-tergrond van de vorige wetgeving. In plaats van de gevaarsaandui-dingen zoals "giftig", "schadelijk" of ...

hoofdstuk 6 etIketterIng - Voedingscentrum

6.3 Verplichte vermeldingen op het etiket van voorverpakte levensmiddelen 6.3.1 De benaming van het levensmiddel De term ‘aanduiding’ is een warenwettelijk begrip. Uit de aanduiding moet de consument begrijpen met wat voor een soort product hij mee te maken heeft. De aanduiding kan de naam van het product zijn, als dat duidelijk genoeg is.

hoofdstuk 6 etIketterIng - Voedingscentrum

6.3 Verplichte vermeldingen op het etiket van voorverpakte levensmiddelen 6.3.1 De benaming van het levensmiddel De term ‘aanduiding’ is een warenwettelijk begrip. Uit de aanduiding moet de consument begrijpen met wat voor een soort product hij mee te maken heeft. De aanduiding kan de naam van het product zijn, als dat duidelijk genoeg is.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. …/.. VAN DE …

Op het niveau van de componenten vormt het voorstel een aanvulling op Verordening (EG) nr. 640/2009 inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren4, beperkt tot de toepassingen die gebruik maken van specifieke wisselstroommotoren >750 W, en Verordening (EU) nr. 327/2011 inzake ecologisch ontwerp voor ventilatoren5 voor ventilatoren >125 W, die zijn

P6 TA(2009)0248 Etikettering van banden volgens de ...

(7) Ter vergroting van het inzicht in en de kennis omtrent de rolweerstand van banden zou het gebruik van een brandstofbesparingscalculator, zoals die reeds bestaat voor C3-banden, een nuttig instrument kunnen zijn om potentiële besparingen in termen van brandstofverbruik, kosten en CO 2-uitstoot aanschouwelijk te maken.

Het etiket - Voedingswaardetabel

Meestal aan de onderkant van het product of uitgespaard op de rand van het etiket. De fabrikant is verplicht in het gezichtsveld aan te geven waar je de THT-datum kunt vinden. Aanwijzing omtrent het bewaren of gebruik: Als de houdbaarheid van een product afhankelijk is van de wijze van bewaren dan moet die manier van bewaren op de verpakking ...

Gevaarsinformatie, NVZ - Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

Wanneer u een symbool op het etiket ziet, dan worden op het etiket ook waarschuwingszinnen gegeven. Deze zinnen heten H-zinnen. Het gebruik van H-zinnen is wettelijk voorgeschreven. Elke zin betekent in alle Europese talen hetzelfde. Een voorbeeld van een H-zin is: 'Veroorzaakt ernstige oogirritatie' (H319). Veiligheidsaanbevelingen: P-zinnen ...

De duidelijke keuze voor het herkennen van transparante ...

1) Afhankelijk van etiketdikte. 2) Bij licht-donkerverhouding 1:1, typisch, afhankelijk van materiaal en snelheid. 3) Signaallooptijd bij Ohmse belasting. Productbeschrijving De ultrasone vorksensor UF herkent betrouwbaar etiketten en draagmaterialen, onafhankelijk van de opdruk, transparantie en de toestand van het oppervlak.

De gevolgen van Kunstgebit Adhesive / whiteaeroltdom

De Amerikaanse Food and Drug Administration tandcrème fabrikanten gemeld in februari 2011, de aanbeveling dat ze zink te verwijderen uit hun prothese crèmes en hun etikettering van producten om de dosering van het product de consument aan te geven kan veilig gebruik aan te passen.

Antwoorden van de test: Wat weet jij van het etiket?

Fabrikanten moeten zich aan wettelijke regels houden bij het gebruik van claims op verpakkingen. Termen als 'vezelrijk' en 'light' mogen dus niet zomaar gebruikt worden. 6. NIET WAAR! Bij zout (en verzadigd vet) geeft het icoon aan wat maximaal nog past binnen een gezond voedingspatroon voor een volwassene. Het is niet nodig dat je de 100% ...

EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex

(5) De regels voor het op de markt aanbieden van biociden in de Gemeenschap werden vastgesteld bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (3).Deze regels moeten worden aangepast in het licht van de ervaring, met name het verslag over de eerste zeven jaar van de toepassing ervan, dat door de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad is ingediend en waarin de problemen met ...

Peutermelk - NVWA

Van de 25 beoordeelde producten (van 16 fabrikanten) voldeden naar het oordeel van de NVWA 17 producten aan de wet- en regelgeving (68%). De NVWA constateerde op 8 producten 1 overtreding. De producten met de overtredingen staan in de bijlage. De producten zijn gecodeerd met de cijfers 1 tot en met 8. Op 7 producten werd een overtreding van de ...

Peutermelk - NVWA

Van de 25 beoordeelde producten (van 16 fabrikanten) voldeden naar het oordeel van de NVWA 17 producten aan de wet- en regelgeving (68%). De NVWA constateerde op 8 producten 1 overtreding. De producten met de overtredingen staan in de bijlage. De producten zijn gecodeerd met de cijfers 1 tot en met 8. Op 7 producten werd een overtreding van de ...

Het etiket - Voedingswaardetabel

Meestal aan de onderkant van het product of uitgespaard op de rand van het etiket. De fabrikant is verplicht in het gezichtsveld aan te geven waar je de THT-datum kunt vinden. Aanwijzing omtrent het bewaren of gebruik: Als de houdbaarheid van een product afhankelijk is van de wijze van bewaren dan moet die manier van bewaren op de verpakking ...

Klinische verwerking van snijgereedschappen. Instructies ...

van het ziekenhuis en van de aanbevelingen van fabrikanten van detergentia, desinfecterende middelen en alle klinische ... Het gebruik van reinigingsmiddelen met hogere pH-waarden kan – afhankelijk van het ... “first-in, first-out”) en let op de vervaldatum op het etiket…

L 193/20 NL Publicatieblad van de Europese Unie

etiket de doelstelling van het verstrekken van informatie aan de consument over de relatieve efficiëntie van verschillende producten niet waar kunnen maken. (8) Bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie in verwarmingsproducten is consistent met de doelstelling

Etiketwijzer - Wetenschapsjournalist Ronald Veldhuizen

4 °C, de optimale temperatuur van de koelkast. Etiketwijzer Wat er in een product zit, zie je lang niet altijd aan de buiten-kant. Gelukkig kun je veel informatie vinden op het etiket, zoals de ingrediënten, de voedingswaarde en de houdbaar-heidsdatum. Een etiket maakt het handig om producten te vergelijken. En je weet beter wat je koopt!

B RICHTLIJN 2008/38/EG VAN DE COMMISSIE van 5 maart …

vermeld, moet het gebruik van die toevoegingsmiddelen, om aan de vast­ gestelde essentiële kenmerken te voldoen, op grond van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad (1) zijn toegelaten. 3. Als in kolom 4 van deel B wordt gevraagd naar de bron(nen) van het (de)

EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex

(5) De regels voor het op de markt aanbieden van biociden in de Gemeenschap werden vastgesteld bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (3).Deze regels moeten worden aangepast in het licht van de ervaring, met name het verslag over de eerste zeven jaar van de toepassing ervan, dat door de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad is ingediend en waarin de problemen met ...