insectenwerende struiken identificatie pdf voor kinderen

Productieomgeving

Samenwerkende partner

>> HONINGBIJ >> SOLITAIRE BIJ - vaak zeer klein en de soorten- insectenwerende struiken identificatie pdf voor kinderen ,vernietigd. Voor het ophalen van een zwerm honingbijen neemt u het best contact op met een imker of met de Koninklijke Vlaamse Imkersbond. >> IDENTIFICATIE EN WERKING Permas -D (actieve stof: Permethrin 25/75, 0.75%) is een witbeige stuifpoeder voor plaatselijke toepassing ter bestrijding van kruipende insecten en wespennesten in wo on -,>> HONINGBIJ >> SOLITAIRE BIJ - vaak zeer klein en de soortenvernietigd. Voor het ophalen van een zwerm honingbijen neemt u het best contact op met een imker of met de Koninklijke Vlaamse Imkersbond. >> IDENTIFICATIE EN WERKING Permas -D (actieve stof: Permethrin 25/75, 0.75%) is een witbeige stuifpoeder voor plaatselijke toepassing ter bestrijding van kruipende insecten en wespennesten in wo on -,Aktiv - Anzegem

Voor de bouw van de oven konden de initi-atiefnemers rekenen op een financiële bij-drage van Cera en ook wij ondersteunden dit project voor de versterking van de dorpskern. Zo gaven we 1.250 euro en hielpen we met de bouw van de oven. Initiatiefnemers Dirk en Katrijn bedanken in het bijzonder ook Lucien De Wolf voor het

werken met de helende krachten van de natuur

3, Identificatie . Planten en . rnensen . hebben . gerneen dar . ze beide tot de levende natuur behoren. Ze zijn voor hun ontwikkeling afha nke­ Jijk van milieufacroren. Mensen kun­ nen, net als planten en dieren ziek worden, zich verwonden, zich herstel­ len, wegkwijnen, dood gaan. Je kunt ze koesteren, verzorgen, maar ook pesten (bijv ...

[Blaren & Teken]

6 Draag kledij met lange mouwen; Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind; laat hen daarom een pet dragen als extra bescherming. Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf zoveel mogelijk op de paden. Ga je naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kan je de huid insmeren met insectenwerende middelen op basis van DEET. Let wel, die bieden slechts tijdelijk beschermi

Aktiv - Anzegem

Voor de bouw van de oven konden de initi-atiefnemers rekenen op een financiële bij-drage van Cera en ook wij ondersteunden dit project voor de versterking van de dorpskern. Zo gaven we 1.250 euro en hielpen we met de bouw van de oven. Initiatiefnemers Dirk en Katrijn bedanken in het bijzonder ook Lucien De Wolf voor het

[Blaren & Teken]

Ga je naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kan je de huid insmeren met insectenwerende middelen op basis van DEET. Let wel, die bieden slechts tijdelijk bescherming. Wees extra voorzichtig bij kinderen en gebruik bij hen enkel een product met maximaal 20% DEET. Lees aandachtig de bijsluiter. ONTHOU

Identificatie Rijksregisternummer PDF Free Download

Opvang voor niet schoolgaande kinderen Opvang voor niet schoolgaande kinderen Eventuele verdere toelichting 4. ... De heg De lantaarn De plant Het tuinhek Het terras De garage Het dorp De stad De zwerver De stoep De woonwijk = een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een ... Vragenlijst voor de cliënt Identificatie van de ...

TEKEN Laat je niet beetnemen WETEN! JE ZEKER MOET WAT

den gezien voor ze de huid kunnen bereiken. • Draag een hoofddeksel en houd lang haar dicht bij het hoofd. • Blijf in parken en bossen zoveel mogelijk op de paden. Je vermijdt daardoor het betreden van de lage begroeiing waar teken bij voorkeur zitten. • Vertrouw niet op insectenwerende middelen op het lichaam of de kledij. Ze bieden niet

Verslag Platform Groen erfgoed Seventies

Bloemkoolwijken en woonerven moesten zorgen voor een autoluwe wijk waar kinderen op straat konden spelen en mensen elkaar konden ontmoeten. Bewoners kregen ... voortwoekeren en zorgen voor kathedralen van bomen, struiken en planten (Wonen TA/BK, ’ ... Zowel identificatie …

Halaai Xale Gambia Jaarverslag 2016 - GoedeDoelen.be

Halaai Xale staat voor ZWelkom kinderen'. We zijn een kleine vzw die zich richt op projecten in Gambia, West-Afrika, met de focus op continuïteit en duurzaamheid. In New Yundum ondersteunen we een school op pedagogisch vlak, met schoolmateriaal, met een groentetuin en met het voedselproject. We zorgen dat de kinderen elke schooldag

Lesbrief 'Laat je niet beetnemen'

Lesbrief ‘Laat je niet beetnemen’ ~1~ 1. Inleiding Deze lesbrief behoort b ij de website ‘Laat je niet beetnemen’ en is bedoeld voor kinderen van 10 jaar en ouder en voor leerkrachten of andere begeleiders. De lesbrief bevat achtergrondinformatie en

Samenwerkingsverband Exmoorpony Tegelseweg 3

Daarnaast zijn er allerlei insectenwerende sprays en zalven in de handel waarmee de ... struiken, komen daardoor relatief veel knutjes voor. In open gebieden en dicht bij de kust ... Vooral bij kinderen viel hij erg in de smaak. Er zijn diverse mensen geweest die een praatje kwamen maken, informatie meenamen en interesse hadden in het ras, dus ...

Via risicoprofielen naar preventie op maat: teken en de ...

waarvan de kinderen vaak in de achtertuin spelen. Natuurliefhebbers Tabel 1 toont de karakteristieken van de 2 groepen onder de natuurliefhebbers. De interviews suggereren dat ervaring met tekenbeten en/of de ziekte van Lyme de belangrijkste reden is voor een persoon om te gaan controleren. Kennis over teken en de ziekte van Lyme.

(PDF) Een kindfocus in de stadsmonitor: Van ...

3.1.1 De vragenlijst voor kinderen en jongeren sluit aan bij h et bestaande instrumentarium van de Stadsmonitor 42 3.1.2 De vragenlijst wordt aangeboden in een digi tale tool 43 3.1.3 De ...

Type Nom strucure projet Beschrijving project Quartier

teeltbakken, werkruimte voor studenten, aanplant van fruitbomen, tuin van aromatische planten, compostbak) Installatie van "bloemeneilanden" op het schoolplein Installatie van nestkasten voor observatie en identificatie van vogels Identificatie van bomen en struiken binnen de …

MTD Products Aktiengesellschaft • Saarbrücken • Germany

voor de latere identificatie voor het bestellen van onderdelen en ... de hand voor een nodig geval. Kinderen Tragische ongelukken kunnen altijd gebeuren indien U niet ... hellingen, struiken of steile hellingen is gevaarlijk. Houdt altijd aan de veilige afstand aan.

Aanbevelingen voor het gebruik van insectenwerende ...

De meeste bronnen raden echter producten aan met een concentratie tussen 10 en 30% voor kinderen vanaf de leeftijd van 2 maanden 6,10,14. PMD mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen mogen insectenwerende middelen nooit zelf aanbrengen.

HUIS - CJT

Een vogelvriendelijke omgeving bestaat uit struiken, bomen en hagen die de vogels gebruiken als schuilplaatsen of om hun nest in te bouwen. Zorg bij de beplanting voor geleidelijke overgangen tussen gras, planten, struiken en bomen en laat dood hout en bladafval liggen. Met die materialen kunnen ze hun nesten bou-wen.

Halaai Xale Gambia Jaarverslag 2016 - GoedeDoelen.be

Halaai Xale staat voor ZWelkom kinderen'. We zijn een kleine vzw die zich richt op projecten in Gambia, West-Afrika, met de focus op continuïteit en duurzaamheid. In New Yundum ondersteunen we een school op pedagogisch vlak, met schoolmateriaal, met een groentetuin en met het voedselproject. We zorgen dat de kinderen elke schooldag

TEKEN 3LUIK 160608

je huid en die van kinderen insmeren met insectenwerende middelen op basis van DEET. Let wel, deze bieden slechts tijdelijk bescherming. Wees extra voorzichtig bij kinderen en gebruik bij hen enkel een product met maximaal 20% DEET. Lees aandachtig de bijsluiter. INFORMATIEFOLDER Deze informatiefolder is een realisatie

Teken - Christelijke Mutualiteit

gras, varens en struiken, in stadsparken en in tuinen. Ze houden van warmte en luchtvochtigheid. Tijdens droge zo-mermaanden zijn ze minder talrijk. In België komen in alle streken teken voor. Ze zijn het jaar door aanwezig maar worden pas actief in de periode tus-sen maart en oktober als de temperatuur boven de 10°C is. Een tekenbeet herkennen

Wespen - BRANDWEERZONE OOST-LIMBURG

Identificatie & werking Permas-D (actieve stof: Permethrin 25/75, 0.75%) is een witbeige stuifpoeder voor plaatselijke toepassing ter bestrijding van kruipende insecten en wespennesten in woon-, werk- en verblijfplaatsen. Het nest is ongeveer 24 u na behandeling uitgeroeid. Het verdelgingsmiddel blijft 3 à 4 maanden werkzaam. De ...

Louis Pattyn - Bekegem

1. Identificatie - Burgerlijke stand Pattyn Louis , gestorven te Detroit op 29-09-1966. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-03-1920 te België met Maria Magdalena Jonckheere, 21 jaar oud, geboren op 30-10-1898 te Westkerk, overleden op 16-03-1976 te Frankfort op 77-jarige leeftijd, dochter van Theodore Jonckheere en Eugenie Hollevoet.

Wespen - BRANDWEERZONE OOST-LIMBURG

Identificatie & werking Permas-D (actieve stof: Permethrin 25/75, 0.75%) is een witbeige stuifpoeder voor plaatselijke toepassing ter bestrijding van kruipende insecten en wespennesten in woon-, werk- en verblijfplaatsen. Het nest is ongeveer 24 u na behandeling uitgeroeid. Het verdelgingsmiddel blijft 3 à 4 maanden werkzaam. De ...

DOSSIER DIEREN - CJT vzw

Veel kinderen en jongeren kunnen thuis geen dieren houden. Ofwel is er plaatsge-brek, ofwel ontbreekt de nodige tijd om goed voor de dieren te zorgen. Toch heb-ben dieren een enorme aantrekkingskracht op kinderen en jongeren. Als uitbater kan je daarop inspelen en zelf enkele dieren lokken of huisvesten. Dieren in een jeugdverblijf zijn op zich een