zaligheid luchtverfrisser instructies pdf

Productieomgeving

Samenwerkende partner

HUISPARFUMS Gebruik ze liever niet te veel- zaligheid luchtverfrisser instructies pdf ,van een luchtverfrisser wor-den ook vele chemische stoffen (VOC's) uitgestoten, die de bin-nenlucht vervuilen. Binnenlucht van goede kwaliteit mag niet meer dan 200 µg/m³ VOC's bevatten (richtwaarde in Vlaanderen). Welnu, bij de geteste wierook is er geen enkel product dat voldoet aan die waarde van 200 µg/m³. De gemeten uitstoot reikt vanOna Mist Instructions Page 1 - growland.netVerwijder de klep van de Ona Luchtverfrisser en plaats de spuitbus in staande positie met de sproeimond naar voren in de luchtverfrisser. Plaats twee 'C' batterijen. Schakel de luchtverfrisser in. Reset de teller en zet deze weer op 'Count' (tellen) zodra een nieuwe vulling wordt geplaatst. Het rode LED-lampje gaat na 3000 keer sprayen branden. DitHandleiding product veiligheid - Brother

1 Nederlands Inleiding Bedankt voor uw aanschaf van de QL-1100/QL-1110NWB (hierna 'de printer' genoemd). In de documentatie die u bij de printer hebt gekregen, waaronder de Handleiding product veiligheid (deze handleiding) en de Installatiehandleiding (gedrukt), staan vo orzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik.

Handleiding product veiligheid - Brother

luchtverfrisser, niet in contact komen met de plastic klep van het apparaat. Dat kan ertoe leiden dat de plastic klep vervormd raakt of oplost met als mogelijk gevolg elektrische schokken of brand. Raak de metalen delen in de buurt van de printkop niet aan. De printkop is tijdens gebruik zeer heet en blijft ook nadien nog een tijdje heet.

NAAM VAN PRODUCT : DESODAIR ROOD RI-46 1. Identificatie ...

Bladzijde : 1 Drukdatum : 22/10/2012 Revisie nr : 3 Vervangt fiche : 27/10/2011 NAAM VAN PRODUCT : DESODAIR ROOD ref. : RI-46 GROUP RIEM B.V.B.A. Chaussée de Charleroi 226 B-5140 LIGNY (SOMBREFFE) T el f on : ( 32 )0 7 18 4 1. Identificatie van de stof …

De beste Patiënten

instructies te maken. Daar worden de zorgverleners nu in geschoold. Straks worden de instructies voor de meest ge-bruikte puffers door elke zorgverlener op dezelfde manier doorgegeven. Dat zal ontzettend helpen om ervoor te zorgen dat patiënten de medicatie beter innemen. Er zijn nu zelfs mensen die hun verstuiver als luchtverfrisser gebruiken.

Handleiding product veiligheid - Brother

cd-rom), staan voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. In de Softwarehandleiding, die ook op de installatie-cd-rom staat, staan aanwijzingen voor het werken met de P-touch Editor-software. Lees de informatie over veiligheid en het juiste gebruik van de printer aandachtig door, voordat u …

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van - BOMA

Luchtverfrisser Ocean Breeze UFI : / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik : Luchtverfrisser (AISE_SUMI_PW_11_1) Gebruiksconcentraties : / 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : BOMA Noorderlaan 131 B2030 Antwerpen Tel : 003232313389 — Fax : 003232028499

Veiligheidsinformatieblad - Perstorp

Instructies voor algemene hygiëne Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Inademing vermijden (stof, damp, nevel, gas). Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

HUISPARFUMS Gebruik ze liever niet te veel

van een luchtverfrisser wor-den ook vele chemische stoffen (VOC's) uitgestoten, die de bin-nenlucht vervuilen. Binnenlucht van goede kwaliteit mag niet meer dan 200 µg/m³ VOC's bevatten (richtwaarde in Vlaanderen). Welnu, bij de geteste wierook is er geen enkel product dat voldoet aan die waarde van 200 µg/m³. De gemeten uitstoot reikt van

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Satino Luchtverfrisser Assorti Datum revisie: 01-06-2015 Versie 2.0 Pagina 2 van 5 4. Eerste hulp maatregelen 4.1 Beschrijving van de eerste hulp maatregelen Inademing Niet van toepassing. Contact met de ogen Spoelen met lauw water. De oogleden moeten van de oogbol verwijderd blijven voor een goede doorspoeling.

Handleiding product veiligheid - Brother

cd-rom), staan voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. In de Softwarehandleiding, die ook op de installatie-cd-rom staat, staan aanwijzingen voor het werken met de P-touch Editor-software. Lees de informatie over veiligheid en het juiste gebruik van de printer aandachtig door, voordat u …

Luchtverfrisser - Weska

R5 Room Care R5 Luchtverfrisser Productomschrijving Luchtverfrisser in sproeiflacon Belangrijke eigenschappen Verfrist en ontgeurt Aangenaam en fris Room Care parfum

Handleiding product veiligheid - Brother

en instructies voor gebruik. In de Softwarehandleiding, die ook op de installatie-cd-rom staat, staan aanwijzingen voor het werken met P-touch Editor. Lees de informatie over veiligheid en het juiste gebruik van de printer aandachtig door, voordat u de printer gebruikt. De nieuwste versie van de documentatie bij het product kunt u downloaden van

PHILIPS BT722X USER MANUAL Pdf Download.

Page 1 BT722x understand the hazards ENGLISH involved. General description (Fig.1) Children shall not play with Cutting element the appliance. Cleaning and Vacuum system Length settings user maintenance shall not Zoom wheel On/off button be made by children …

RJ-4250WB RJ-4230B

2 PDF-handleiding op de Brother support website. ... thinner, nagellakremover of luchtverfrisser, in contact komen met de plastic behuizing. Dat kan ertoe leiden dat de plastic klep vervormd raakt of oplost met als mogelijk ... Volg de bijbehorende instructies bij het aansluiten van kabels en accessoires.

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG, Echt een

gaan zolang instructies niet duidelijk zijn. Geen enkele weg of situatie, dag of uur zijn hetzelfde. Werken op een drukke rotonde is heel anders dan werken in een plantsoen in een rustige woonwijk. De overstap maken van theorie naar praktijk blijkt dan ook nog niet zo …

Ona Mist Instructions Page 1 - HydroBuilderom

Verwijder de klep van de Ona Luchtverfrisser en plaats de spuitbus in staande positie met de sproeimond naar voren in de luchtverfrisser. Plaats twee 'C' batterijen. Schakel de luchtverfrisser in. Reset de teller en zet deze weer op 'Count' (tellen) zodra een nieuwe vulling wordt geplaatst. Het rode LED-lampje gaat na 3000 keer sprayen branden. Dit

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van - BOMA

13 RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering : 13.1 Afvalverwerkingsmethoden : Het product mag geloosd worden in de aangegeven gebruiksconcentraties, indien nodig, na neutralisatie tot pH 7. Eventuele beperkende maatregelen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden. 14 RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer :

Het grote verschil - zevenwegwijzers.nl

Geen wonder dat de God van Israël aan Mozes allerlei instructies gaf om de afgoderij tegen te gaan. Exodus 20:1 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele

*MFL70399902*

instructies. Een buitenantennesysteem mag niet in de buurt van elektriciteitskabels of andere elektrische circuits of spanningscircuits worden geplaatst, of op zo'n manier dat de antenne in contact kan komen met zulke elektriciteitskabels of -circuits, omdat dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

Inleiding Oude Testament Cursus 2 - Ecclesia Suriname

instructies voor de religieuze leiders en legde uit hoe zondige mensen konden naderen tot een rechtvaardige God. Het verwijst naar de komst van Jezus Christus als het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Numeri: Verslag van de 40 jaar durende omzwervingen van Israël in de woestijn ten gevolge van ongehoorzaamheid aan God.

6182 SDS NL NL 0010

luchtverfrisser (6182) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het mengsel : Luchtverfrisser 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Kimberly-Clark Europe Limited 40 London Road Reigate Surrey RH2 9QP United Kingdom

HUISPARFUMS Gebruik ze liever niet te veel

van een luchtverfrisser wor-den ook vele chemische stoffen (VOC's) uitgestoten, die de bin-nenlucht vervuilen. Binnenlucht van goede kwaliteit mag niet meer dan 200 µg/m³ VOC's bevatten (richtwaarde in Vlaanderen). Welnu, bij de geteste wierook is er geen enkel product dat voldoet aan die waarde van 200 µg/m³. De gemeten uitstoot reikt van

Satino navulling luchtverfrisser - Qlean-tec

Satino navulling luchtverfrisser Datum revisie: 01-05-2011 Versie 1.2 Pagina 4 van 4 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Algemeen Zie rubriek 6. Er bestaat geen uniforme EG-regeling voor de verwijdering van chemicaliën of afvalstoffen en de verpakking hiervan. Chemisch afval is doorgaans speciaal afval. De verwijdering hiervan dient in

Algemene voorwaarden Terschikkingsstelling

mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars. 6. De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de Storage Unit of die gebruik maken van de toegangscode van de Klant en elke verwijzing naar ‘Klant’ in