inval insecticide gevaren insecten

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Pesticiden = gewasbeschermingsmiddelen +biociden | Belgium.be- inval insecticide gevaren insecten ,Pesticiden zijn producten die bedoeld zijn om ongewenste organismen (kruiden, insecten, enz.) te bestrijden. Gewasbeschermingsmiddelen beschermen de plantaardige productie (met name in de landbouw), terwijl biociden alle andere goederen (structuren, weefsels, enz.) beschermenleanline - veiligheidsinformatiebladen - ACTIPRO BACTEROL2.3. Andere gevaren Geen aanvullende informatie beschikbaar RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stof Niet van toepassing 3.2. Mengsel Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG trinatriumnitrilotriacetaat (CAS-nr) 5064-31-3 (EG nr) 225 -768 6 (EU-Identificatienummer) 607 -620 00 6Bijen en neonicotinoïden - Natuurlijk Imkeren

Apr 18, 2020·In Zur Biochemie von Imidacloprid beschrijft in 1991, het jaar van de wereldwijde introductie van de nieuwe insecticiden, de toxicologische eigenschappen: ‘Imidacloprid is effectief als insecticide omdat het bindt met receptoren in het zenuwstelsel van insecten,’ noteert -toxicoloog J. Abbink. ‘Imidacloprid [..] werkt middels ...

Insecticiden | FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel ...

Het insecticide wordt in gasvorm toegediend en de schadelijke insecten aanwezig in de erfgoedobjecten sterven af. De steeds strengere wet- en regelgeving voor biociden (zie boven) heeft echter tot gevolg dat deze methode van vergassen minder en minder wordt toegepast. De giftige gassen die nog worden gebruikt door gespecialiseerde firma's zijn:

Insecticiden Archives - Akkerbouwbedrijf

Jun 18, 2020·Gewasbescherming Insecticiden Ziektes en gevaren . FAVV monitort aardappelvelden op schadelijke insecten. 18 jun 2020 18 jun 2020 nickhoekman 101 Views “Het zijn twee insecten die zeer schadelijk zijn voor de aardappel. Vooral de aardappelbladvlo kan zorgen voor ernstige verliezen bij de telers”, vertelt Hélène Bonte van FAVV over de ...

MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ

in vier gevaren klassen. Klasse I: LD50 <50 mg/kg: zeer giftig Klasse II: 50 < LD50 < 200 mg/kg: giftig Klasse III: 200< LD50 < 2000 mg/kg matig giftig Klasse IV: LD50 > 2000 mg/kg: weinig giftig LD50 = Lethale Dosis 50 - 50 mg/kg wil zeggen dat als een rattenpopulatie

Insecten en ongedierte - Radar - het consumentenprogramma ...

Zilvervisjes kun je beter niet bestrijden met een spray, maar wat kun je dan wel doen als je overlast hebt van de insecten? En: wat te doen als je last hebt van muizen? Hoe zit het met de wespen dit jaar? Wanneer krijgen we weer last van die jeukende brandharen van de processierups?

Hoe wordt Diatomeeënaarde Gedolven? / whiteaeroltdom

Hoe wordt Diatomeeënaarde Gedolven? Diatomeeënaarde is een versteende mineraal gemaakt van oude plankton dat is gestold, het creëren van een krijt-achtige stof die wordt gebruikt als insecticide, absorberend middel, strooisel, en filterer. Bijna alle van de aarde wordt gedolven gebruik

Detmolin P - Insecticiden - Alkon ongediertebestrijding

Insecten in opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten voor ruimtebehandeling met zodanige apparatuur dat het middel onder hoge druk en met fijne druppel wordt toegepast en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en huisdieren aanwezig zijn. ... Bijzondere gevaren. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

TOPSCORE SPRAY tegen kruipende insecten en wespen

TOPSCORE SPRAY tegen kruipende insecten en wespen Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 ... Insecticide 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar ... Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] ...

Insecten olijfboom - Tuinadvies

Niet alle insecten met een geel-zwart gestreept lichaam die zoemend op jou afkomen, zijn gevaarlijk. Menig insect wordt onnodig uit onze buurt weggejaagd omdat we niet precies weten wat het is en wat de mogelijke gevaren zijn. Veel van deze diertjes zijn echter totaal onschuldig en zijn zelfs niet in staat om te steken. Lees meer

Boktor technieken - Wijdema Houtwormspecialisten

Een van de gevaren van de aanwezigheid van een boktor in uw woning is de schade die dit beestje aan houten constructies kan veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een eventuele schade aan het houtwerk onder uw dakbedekking, het hout van uw plafond, enzovoorts. Er zijn gelukkig verschillende technieken voor bestrijding van de boktor in uw woning.

BAYGON - Spray tegen vliegende insecten

BAYGON - Spray tegen vliegende insecten Versie 1. Afdrukdatum 28.01.2009 Datum van herziening 28.11.2008 VIB nummer 350000007984 1/9 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming : BAYGON - Spray tegen vliegende insecten Gebruik van de stof of het preparaat : Insecticide

Crop Science - NL - Aanbevelingen

Bestuivers en nuttige insecten Xentari is zeer veilig voor nuttige insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen. Xentari is veilig voor bijen en hommels en kan derhalve kan zowel voor, tijdens als na de bloei worden toegepast.

Wespen insecticide poeder - Tuinadvies

Niet alle insecten met een geel-zwart gestreept lichaam die zoemend op jou afkomen, zijn gevaarlijk. Menig insect wordt onnodig uit onze buurt weggejaagd omdat we niet precies weten wat het is en wat de mogelijke gevaren zijn. Veel van deze diertjes zijn echter totaal onschuldig en zijn zelfs niet in staat om te steken. Lees meer

Pesticiden in de boerenzwaluw - CLM

Pesticiden in de boerenzwaluw 5 2. Grond: grond/modder die boerenzwaluw gebruikt bij de nestbouw kan pesticiden bevatten en via fysiek contact in de bek (tong) kunnen boerenzwaluwen pesticiden opnemen. 3. Veren en haren: veren en haren worden gebruikt als bekleding van het nest.De eieren en het

Productinformatie K-Othrine WG250 - Exodus Services

Kruipende insecten zoals bijvoorbeeld mieren en kakkerlakken 2,5 tot 5 gram / 5 liter water / 100m² Manier van toepassen is naar inzicht van de professionele toepasser. Lage en hoge dosering is afhankelijk van de mate van infestatie. Naden en kierenbehandeling, strookbehandeling of pleksgewijs. Vliegende insecten zoals bijvoorbeeld vliegen, muggen

Bestrijdingsmiddelen | Voedingscentrum

Bestrijdingsmiddelen worden op akkers, boomgaarden of weilanden gebruikt en kunnen door verspreiding in het milieu effect op de omgeving, zoals het bodemleven of het oppervlaktewater hebben. Vaak is bijvoorbeeld een insecticide niet alleen effectief tegen het bewuste insect, maar doodt het ook andere insecten.

Sprigone kruipende insecten en wespen

Sprigone kruipende insecten en wespen Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 ... Insecticide 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar ... Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Toon enkel CLP ...

Crop Science - NL - Aanbevelingen

Bestuivers en nuttige insecten Xentari is zeer veilig voor nuttige insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen. Xentari is veilig voor bijen en hommels en kan derhalve kan zowel voor, tijdens als na de bloei worden toegepast.

Detmolin P - Insecticiden - Alkon ongediertebestrijding

Insecten in opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten voor ruimtebehandeling met zodanige apparatuur dat het middel onder hoge druk en met fijne druppel wordt toegepast en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en huisdieren aanwezig zijn. ... Bijzondere gevaren. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

(Overdruk uit „De Bergcultures No. 3, 20e Jrg., blz. 57—61 ...

gevaren van de besproken stoffen toe. In hoofdzaak hebben de onderstaande gegevens betrekking op pa­ rathion; omtrent de giftigheid van de methyl-verbinding (E. 605) is nog weinig bekend. Vergelijkt men de hoeveelheden die, op de huid gebracht, gevaar voor de …

K-Obiol EC25 1L NL79982003E -

INSECTICIDE 1 L Tegen insecten in graan en opslagplaatsen voor graan. GEBRUIKSAANWIJZING Algemeen K-OBIOL EC25 is een insecticide speciaal ontwikkeld tegen voorraadaantastende kruipende en vliegende insecten. Het middel is onder andere werkzaam tegen graanklanders, ... Andere gevaren:

Gewasbescherming | NVWA

De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. En of ze deze middelen op de juiste wijze toepassen. De NVWA ziet ook toe op de naleving van de keuringsplicht van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

Topscore Spray vliegende insecten - Lagaay International

Topscore Spray vliegende insecten Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 30/08/2013 NL (Nederlands) 2/7 2.3. Andere gevaren Geen aanvullende informatie beschikbaar RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen Niet van toepassing 3.2. Mengsel Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van

Probleemstof endosulfan - Start

Allround-insecticide met veel bijwerkingen Al sinds 1956 wordt endosulfan als werkzame stof in veel pesticidenproduc-ten gebruikt. Juist in de katoenteelt speelt endosulfan vanwege zijn bre-de werkingsspectrum tegen insecten een belangrijke rol omdat katoen uiterst vat-baar is voor aantasting door insecten en ziekteverwekkers. In het bijzonder ...