gemeenschappelijke namen en handelsnamen van insecticidengeneesmiddelen

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Kamer van Koophandel en Fabrieken Suriname- gemeenschappelijke namen en handelsnamen van insecticidengeneesmiddelen ,Voorkom verwarring met bestaande handelsnamen: - Een handelsnaam mag niet in geringe mate verschillen van bestaande handelsnamen, waarbij de activiteiten gelijkend zijn en het werkgebied overlappend is. Voorbeeld: Gumair N.V. is in de luchtvaart sector en N.V. Guimar is een handelsonderneming.14/12/1959 KB aanplakken en reclame; § 3 ...14/12/1959 KB aanplakken en reclame Koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken § 3 Gemeenschappelijke bepalingen Artikel 6Privacy Statement | Geboren In ... - Oostende en omstreken

De benamingen, logo’s en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Geboren In Oostende, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Geboren In Oostende.

Advocatenkantoor Goossens intellectuele eigendom

Handelsnaamrecht. De naam van een onderneming: de handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet. Niet alleen natuurlijke personen en rechtspersonen, maar ook 'ondernemingen' voeren een eigen naam.De naam waaronder een onderneming wordt gedreven, noemen we een handelsnaam ().De handelsnaam moet niet met een merk worden verward. . Een merk onderscheidt ofwel de waren, …

Handelsnaam, vennootschapsnaam, merknaam: what's in a name?

Dit hangt af van de juridische kwalificatie van de gemeenschappelijke naam: is dit een loutere handelsnaam, is het (ook) de naam van een vennootschap, of is de naam (ook) geregistreerd als merk? Een vaak terugkerende misvatting is dat handelsnamen, vennootschapsnamen en merknamen in één adem genoemd worden.

Disclaimer | Pasfrost

Merken en handelsnamen. De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Pasfrost, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Pasfrost.

Nouryon | strategy by naming - Globrands

De zoektocht resulteerde bij Globrands in vele honderden namen en naamconcepten. Daarvan bleven er na de eerste merkenrechtelijke screening in de meer dan 80 landen waar het bedrijf actief is, de checks op de beschikbaarheid van de ’web domeinen in die landen en de primaire taalkundige geschiktheid, voldoende van over om met onderbouwd advies ...

DOEN Legal

Door de toename van online verkopen zijn domeinnamen en handelsnamen steeds meer met elkaar verwikkeld geraakt. Ook in de rechtspraak is deze ontwikkeling terug te zien. Of iemand inbreuk maakt op jouw handelsnaam wordt beoordeeld aan de hand van de Handelsnaamwet.

Inschrijving Europees economisch ... - Kamer van Koophandel

reedt de onderneming met één of meer handelsnamen naar buiten?T met één naam deze handelsnaam is met meerdere namen deze handelsnamen zijn . 3.2. ef een korte omschrijving van de daadwerkelijke bedrijfsGe activiteiten, diensten en/of producten, bijvoorbeeld • groothandel in bovenkleding in plaats van handel in kleding

Disclaimer - Remco

De site www.remco.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Remco de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere ...

Considerans | Boek9

(8) Om bij te dragen tot de beoogde bevordering en totstandbrenging van een goed functionerende interne markt en de verkrijging en bescherming van merken in de Unie te vereenvoudigen ten bate van de groei en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, is het noodzakelijk verder te ...

Vermijd diefstal van bedrijfsgegevens - ESET

Al de data van uw bedrijf op een gemeenschappelijke reuze-server bewaren is nooit een goed idee. ... Gebruikte handelsnamen zijn handelsnamen of geregistreerde handelsnamen van ESET, spol. s r.o. Alle overige namen en merken, zijn geregistreerde handelsnamen van desbetreffende bedrijven.

Disclaimer - Bodem- en milieuadvies | Envirosoil

Merken en handelsnamen. De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Envirosoil, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Envirosoil.

Mag een ondernemer meerdere eenmanszaken hebben? - MKB ...

Als jij het zelf wilt voortzetten als eenmanszaak, maar je hebt al een zaak, dan moet je ontbinding van de VOF aanvragen. Daarna kan je het bijschrijven bij je eigen bedrijf. Dit kan dus door een uitbreiding van de activiteiten of een inschrijving van een nevenvestiging. De ontbinding moet gebeuren met 'formulier 17a' en 'formulier 17b'. In het ...

Disclaimer | Danilith

Merken en handelsnamen. De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Danilith, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Danilith.

inci - Traduction française – Linguee

INCI-naam, zuiverheid, type van en gehalte aan onzuiverheden, en additieven; voor mengsels bijv. oppervlakteactieve stoffen: DID-nummer, samenstelling en spectrum van homologe verdeling, isomeren en handelsnamen).

Samenvatting Inleiding recht voor de ondernemer - StudeerSnel

inleiding recht voor de ondernemer handelsnaam handelsnamen onderscheiden organisaties van elkaar. de handelsnaam is de naam waaronder de onderneming wordt

Raad voor plantenrassen - Raad voor plantenrassen

Handelsnamen en merken komen niet in het NRR omdat ze geen informatie/garantie geven over de identiteit van het ras. Bovendien kan de status en het gebruik wijzigen in de tijd. Net als in alle andere formele registers (UPOV, CPVO, andere nationale rassenregisters) wordt alleen de rasnaam (met eventuele synoniemen) vermeld.

Privacyregeling - Amon

Merken en handelsnamen. De benamingen, logo’s en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Amon, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Amon.

Disclaimer | Ergodome - Rugpijn en nekpijn

Merken en handelsnamen. De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Ergodôme, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Ergodôme.

Kamer van Koophandel en Fabrieken Suriname

Voorkom verwarring met bestaande handelsnamen: - Een handelsnaam mag niet in geringe mate verschillen van bestaande handelsnamen, waarbij de activiteiten gelijkend zijn en het werkgebied overlappend is. Voorbeeld: Gumair N.V. is in de luchtvaart sector en N.V. Guimar is een handelsonderneming.

Impressum - Schafbachmühle

Elk gebruik van de teksten, programma's en afbeeldingen, ook vereist gedeeltelijk, de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wagner van familie. Geregistreerde en geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en gemeenschappelijke namen die worden gebruikt in de huidige inhoud.

Privacyregeling - Amon

Merken en handelsnamen. De benamingen, logo’s en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Amon, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Amon.

registered brand name - Dutch translation – Linguee

Alle handelsmerken, merken, namen van merken en technologie [...] zijn handelsmerken of geregistreerde merknamen van Clarks, tenzij anders wordt aangegeven. ... is een van de oudste handelsnamen die nog over de hele wereld bekend is. ... Dit kader moet bestaan uit een portfolio van documenten met een gemeenschappelijke merknaam en een ...

Privacyregeling - Amon

Merken en handelsnamen. De benamingen, logo’s en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Amon, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Amon.

Disclaimer | Eurecar

Merken en handelsnamen. De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Eure!Car, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Eure!Car.