benzwell verantwoordelijkheden voor schonere leveranciers

Productieomgeving

Samenwerkende partner

MVO VERSLAG Onze verantwoordelijkheid - PDF Free Download- benzwell verantwoordelijkheden voor schonere leveranciers ,Arla Foods werkt zoveel mogelijk met voorkeursleveranciers (1050 in 2014). We vragen hen om onze gedragscode voor leveranciers te ondertekenen. Hierin staan de ethische, sociale en milieu gerelateerde verantwoordelijkheden waaraan elke leverancier zich dient te conformeren.Voortgangsrapportage Reductiedoelstellingen 2019bewustwording en door aanschaf schonere auto’s en machines 2.1.3. Scope 2 ... leveranciers. Het is de bedoeling dat de veel ingezette leveranciers en onderaannemers ... tabel zijn tevens de verantwoordelijkheden voor de reductiemaatregelen vastgelegd voor het komende jaar. 5. Projecten metgunningsvoordeel 6. Informatiebehoefte 7.Royal Reesink N.V. Apeldoorn

De inventarisatie van de CO 2 emissies voor Royal Reesink N.V., is het resultaat van de 2e meting die bij Royal Reesink N.V. en haar werkmaatschappijen is uitgevoerd volgens de ISO 14064-1. Het jaar 2014 is gebruikt als nulmeting voor CO 2 Prestatieladder Scope 1 en 2. Voor Scope 3 is 2015 het basisjaar.

Ener g ie Mana gement Actie pIan - Peinemann

7. Actieplan: verantwoordelijkheden, taakstellingen 7.7 Verantwoordelijkheden Binnen Peinemann Heftrucks B.V. is de directie eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het EnMP binnen het EnMS. De proceseigenaar is de COF. Dat geldt zowel voor de projecten als voor binnen de organisatie. Budgetvoorstellen worden altijd voorgelegd aan de directie.

VOORTGANGSRAPPORTAGE REDUCTIE DOELSTELLINGEN 2018

bewustwording en door aanschaf schonere auto’s en machines 2.1.3. Scope 2 ... leveranciers. Het is de bedoeling dat de veel ingezette leveranciers en onderaannemers ... onderstaande tabel worden de verantwoordelijkheden voor de reductiemaatregelen vastgelegd voor het komende jaar. 5. Projecten met gunningsvoordeel 6. Informatiebehoefte 7.

Veilige Handen - Ineos

De verantwoordelijkheden voor het vastleggen en up-to-date houden van de veilige operatielimieten moeten duidelijk zijn ... "En we hebben hen in contact gebracht met een lange lijst van leveranciers en experts om hen te helpen." ... gelooft het bedrijf dat waterstof het antwoord zal zijn op de gebeden van veel mensen om schonere lucht, en zijn ...

Aggreko werkt aan schonere energie en een schonere ...

Wij kennen onze verantwoordelijkheid om meer te doen: tevreden stellen van onze klanten, bedienen van industrieën en nu ook het onderzoeken en toepassen van nieuwe methoden voor het leveren van schonere energie. Onze missie is om ons te ontwikkelen tijdens het waarmaken van onze verantwoordelijkheden.

Energie Management Actieplan - van-ooijenom

De reductiedoelstelling voor scope 1 is 1% per jaar. Deze reductiedoelstelling heeft betrek-king op de meest materiële emissie. Diesel verbruik door de mobiele werktuigen en door het wagenpark. Scope 2 De reductiedoelstelling voor scope 2 is 1% per jaar. Deze reductiedoelstelling heeft betrek-king op het totale elektriciteitsverbruik. 4.

wij leveren brandstoffen en smeermiddelen. energie-efficiënt.

Motorenfabrikanten ontwikkelen steeds schonere dieselmotoren met fantastische prestaties. Keerzijde is dat die motoren ook erg gevoelig zijn voor... Terugblik op het jaar 2020. 2020 is voor ons allemaal een jaar geweest dat we niet snel zullen vergeten. Het was een bewogen jaar waarin ons aanpassingsvermogen en...

Amsterdam University of Applied Sciences Slimme ...

bouwbedrijven, leveranciers en logistieke bedrijven die in verschillende tijdelijke bouwconsortia werken. Dit leidt tot verschillende manieren van werken en van gegevensbeheer. Het resultaat is de, vaak inefficiënte, inzet van een groot aantal vrachtauto's voor vervoer van …

Technische aspecten in de concept richtlijn

richtlijn voor de luchtbehandeling in operatiekamers om het ontstaan van postoperatieve wondinfecties te ... leveranciers, beheerders van gebouwen en installaties, technische medewerkers, engineers en ... • Meer lucht -> meer verdunning -> schonere lucht. Luchtwisselingen per uur ~ 1/hersteltijd.

DOCUMENT 2012-26 NEN Cluster Milieu SECRETARIS DATUM

Europese Richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (2008/50/EG) Europese 4e dochterrichtlijn luchtkwaliteit ... leveranciers van hoofdproduct ... Voor een effectieve uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van de normcommissie (zie bijlage A) …

Toepassingsregel bij Nota Beoordeling …

Voor het berekenen van de luchtkwaliteitseffecten van het vervangen van vervoersmiddelen door schonere varianten (schoon vervoer) kunnen de emissiefactoren van stikstofoxide (NOx), fijnstof (PM10) en CO2 per kilometer uit de Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer13 van TNO en CE Delft worden gebruikt.

Jumbo - Jumborapportage

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 31 december 2018 tot en met 29 december 2019 van Jumbo Groep Holding B.V.

Evides Waterbedrijf klimaatneutraal in 2025 | Evides ...

Een waterstofauto heeft tijdens het rijden 0% uitstoot. Evides Waterbedrijf zet zich zo zich in voor schonere lucht. Klimaatneutraal. De komende jaren gaan we verder. We stimuleren onze klanten, maar ook de organisaties waar we mee samenwerken, om bewust om te gaan met (warm) water.

A. H. E - Projectmanager / Contractmanager UAV-GC ...

Bekijk het profiel van A. H. E op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. A. H. heeft 3 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van A. H. en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien.

Een belangrijk bericht van onze CEO, Kristof Vereenooghe ...

EVBox Group loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve laadtechnologieën in meerdere laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-Amerika. Vanuit kantoren over de hele wereld, waaronder Amsterdam, Bordeaux, München en Chicago, werkt EVBox Group voortdurend aan een schonere toekomst voor ons vervoer.

DOCUMENT 2012-26 NEN Cluster Milieu SECRETARIS DATUM

Europese Richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (2008/50/EG) Europese 4e dochterrichtlijn luchtkwaliteit ... leveranciers van hoofdproduct ... Voor een effectieve uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van de normcommissie (zie bijlage A) …

wij leveren brandstoffen en smeermiddelen. energie-efficiënt.

Motorenfabrikanten ontwikkelen steeds schonere dieselmotoren met fantastische prestaties. Keerzijde is dat die motoren ook erg gevoelig zijn voor... Terugblik op het jaar 2020. 2020 is voor ons allemaal een jaar geweest dat we niet snel zullen vergeten. Het was een bewogen jaar waarin ons aanpassingsvermogen en...

omzetten o en i boekjes - Arjan van Weele

voor de ontwikkeling van een nieuw automodel gemiddeld 46,2 maanden nodig hebben tegen Europese bedrijven gemiddeld 59,9 maanden (derhalve een verschil van 30%). De gemiddelde doorlooptijd voor het ontwikkelen van een nieuw prototype bedraagt 6,2 maanden voor de Japanners tegen 10,9 maanden voor de West Europeanen (een verschil derhalve van 76%!).

Energie Management Actieplan - van-ooijenom

De reductiedoelstelling voor scope 1 is 1% per jaar. Deze reductiedoelstelling heeft betrek-king op de meest materiële emissie. Diesel verbruik door de mobiele werktuigen en door het wagenpark. Scope 2 De reductiedoelstelling voor scope 2 is 1% per jaar. Deze reductiedoelstelling heeft betrek-king op het totale elektriciteitsverbruik. 4.

Leveranciers- management

En voor de leveranciers die voor ons echt van strategisch belang zijn is continuïteit vaak belangrijker dan alleen prijs. Beide partijen hebben immers belang bij betere prestaties en daarmee ontstaat een win-winsituatie. Deze zeer praktische Leidraad Leveranciersmanagement is vooral bedoeld voor …

Project Management Officer Publiek Domein

Hierin ben je de rechterhand van de projectleider. Je bent verantwoordelijk voor ondersteuning met betrekking tot communicatie, informatie verstrekking, bewaken van planningen, opstellen en bijhouden van risico- en issuelijst, opstellen en afstemmen van (periodieke) rapportages en het bijhouden van diverse financiële overzichten en rapportages.

Duurzaamheid + milieubescherming. - Wikiwijs

verantwoordelijkheden nog beter kunnen verwezenlijken, dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt al uw voorstellen achterlaten via onze gastenenquête of direct via de mail naar [email protected] Eco-vriendelijk op reis. Met de volgende suggesties kunt u tijdens uw vakantie uw impact op het milieu vermin-deren. Voor u gaat.

Project Management Officer Publiek Domein

Hierin ben je de rechterhand van de projectleider. Je bent verantwoordelijk voor ondersteuning met betrekking tot communicatie, informatie verstrekking, bewaken van planningen, opstellen en bijhouden van risico- en issuelijst, opstellen en afstemmen van (periodieke) rapportages en het bijhouden van diverse financiële overzichten en rapportages.

De Koning Beheer B.V.

Voor scope 3 zijn conversiefactoren uit verschillende andere bronnen gebruikt. Bij de beschrijving van de emissietypen is de bron vermeld. Gebleken is dat nog niet voor alle scope 3-onderdelen een betrouwbare conversiefactor beschikbaar is. Hiervoor moet nog het nodige onderzoek worden gedaan (binnen en buiten de branche).