systemisch insecticide voor groenteplanten

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Environmental Science- systemisch insecticide voor groenteplanten ,Gebruik Insecticide . 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Leverancier CropScience SA-NV Energieweg 1 . Postbus 231 . 3640 AE Mijdrecht . Nederland . Telefoon +31(0)297-280 618 . Telefax +31(0)297-280 299 . Verantwoordelijke afdeling Email: [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor ... Crop Science - NL - AanbevelingenDe actieve stof wordt opgenomen in het blad en verplaatst zich opwaarts systemisch richting de groeipunten. Daarnaast heeft Sivanto Prime ook een directe contactwerking. ... Sivanto Prime is een insecticide uit de compleet nieuwe chemische subgroep 4D: butenolides. ... Overleg met uw adviseur wat voor uw gewas de beste strategie is.ZIEKTEN EN PLAGEN BESTRIJDEN MET DE JUISTE AANPAK ... - …

• Tweezijdig systemisch insecticide tegen zuigende insecten zoals trips. ... • Eieren en/of jonge larvale stadia van het insect zijn het meest gevoelig voor Flipper. • Gebruik voor deze toepassing bij voorkeur zacht water ... Ga daarom naar agro..nl en maak gebruik van DRESSCODE voor een persoonlijk beschermingsadvies-op-maat.

Crop Science Belgie

Systemisch insecticide voor appel- en perenteelt, kersen- en kriekenbomen, abrikoos, pruimenbomen, perzikbomen, kolen, sla, sierbomen en –heesters, sierplanten, witloofwortelteelt, bonen, spinazie, postelein, warmoes, andijvie, radicchio rosso, suikerbrood, uien, sjalot, knoflook, rabarber, selderij en knolvenkel. ... Spirotetramat is een ...

DUBBELSYSTEMISCHE BESCHERMING TEGEN ZUIGENDE ... - …

agro..nl Postbus 231, 3640 AE Mijdrecht SC-FORMULERING Voor een optimale werking is voldoende opname in het blad noodzakelijk. Een dikke waslaag kan de opname beperken en een toevoegmiddel kan wenselijk zijn om de opname te verbeteren. In chrysant is goede ervaring opgedaan met toevoeging van het biologische insecticide Flipper om de

Insecticide - Vinden.nl

Info over insecticide.Resultaten van 8 zoekmachines! Web resultaten; Insecticiden - Crop Science Belgie wwwropscience..be. Bio1020. Insecticide toegepast als potgrondbehandeling in de teelt van aardbeien, frambozen, bramen, zwarte-, rode-, witte-, blauwe- en kruisbessen, druiven, bloemisterijgewassen, potplanten, boomkwekerijgewassen en vaste planten, ter …

Karate Garden Concentraat om bijtende en zuigende insecten ...

Karate Garden Concentraat voor de bestrijding van allerlei soorten bijtende en zuigende insecten: bladluizen, kevers, wantsen, rupsen, preimot,koolgalmug, erwtegalmug, groentevliegen, perebladvlo, appelbladvlo, trips en witte vliegen. Dit systemisch bestrijdingsmiddel wordt daarenboven ook nog aangeraden voor de behandeling van buxusmotrupsen.

Behandel je bomen en planten preventief tegen insecten

Externe partijen, waaronder facebook, kunnen mogelijk cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën gebruiken voor het verzamelen en het ontvangen van gegevens over jou en het gebruik dat je maakt van onze website en elders op internet. Deze gegevens worden gebruikt voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties.

Crop Science - NL - Movento | Aanbevelingen

Movento is een volledig systemische insecticide, behorend tot de groep van de keto-enolen. ... Movento wordt opgenomen in de plant en zowel via bast als houtvaten (tweezijdig systemisch) door de gehele plant naar boven én naar beneden getransporteerd. ... Voor detailinformatie betreffende het werkingsspectrum zie de nuttige insecten app. Voor ...

Buxusmot en bestrijding daarvan - Waterland Spijkenisse

Je ziet onmiddellijk resultaat: binnen enkele seconden tot minuten sterft het insect. Dit middel werkt niet systemisch maar enkel via contact met het insect. Voor dit middel geldt dat alleen die rupsen worden gedood die geraakt worden. Herhaling is met deze plaag absoluut noodzakelijk. Dit kan met beide middelen om de 7 dagen.

CropScience

CropScience VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 SPLENDID 6/11 Versie 3 / B Herzieningsdatum: 19.01.2015 102000025895 Printdatum: 19.01.2015 eventueel douchen. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Crop Science - NL - Batavia | Aanbevelingen

is een wereldwijd opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheid en landbouw. De producten en diensten worden ontwikkeld om mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. ... Batavia is een volledig systemisch insecticide, behorend tot de groep van de keto-enolen. ... Voor deze gewassen geldt het advies ...

Provado Ultra voor bestrijding van takluis, beukenbladluis ...

Sterk systemisch insecticide voor bestrijding met lange nawerking tegen takluizen, bladluizen, dopluizen, schildluizen en wolluizen, witte vliegen en cicaden op sierbomen, sierheesters en niet-houtachtige sierplanten. Dosis: 10 - 15 ml/1 liter water Verpakking: 250 ml voldoende voor 25 liter.

Crop Science - NL - Calypso | Aanbevelingen

Calypso is een systemisch insecticide. Het wordt door het blad van de plant opgenomen. Vanuit het blad vindt geen transport plaats naar andere bladeren. De werkingssnelheid en -duur wordt mede bepaald door de activiteit van het gewas. Calypso is systemisch via de wortel indien het gewas op een substraat zoals steenwol staat.

Decis Insecticide - Vinden

Pagina 1 van circa 26.200 resultaten voor decis insecticide - 0.014 sec.

Crop Science Belgie

Systemisch insecticide voor gebruik in appel, aardbeien, frambozen, druiven, tomaten, komkommers, courgetten, paprika's, aubergines, hop en sierteelten. ... Sivanto ® Prime is een gedeponeerd handelsmerk van . Aanbevelingen: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

BCS SDS REACH -

Gebruik Insecticide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier CropScience SA-NV BG Environmental Science J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België Telefoon +32(0)2/535 63 11 (24 h / 7 d) Telefax +32(0)2/534 35 76 Verantwoordelijke afdeling Email: [email protected]

bescherm en bestrijdingsmiddelen - Intratuin | Alles voor ...

Geef zilvervisjes, mieren, vliegen e.a. geen kans Ecologische middelen, vallen en vangers Online bekijken én bestellen • Natuurlijk! Intratuin

Confidor - - Zuigende insecten

Tijdens de kringavond in Antwerpen werden heel wat nuttige producten vermeld. Productnaam : [size=200]Confidor ® 200 SL [/size] van Actieve stof :..... Algemene opmerkingen : is een sterk systemisch insecticide, voor de bestrijding van zuigende insecten op sierplanten en fruit, dat zijn doeltreffendheid heeft bewezen in de professionele tuinbouw..

Propoxur - Wikipedia

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 okt 2017 om 16:01. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.

Environmental Science

Gebruik Insecticide Firma CropScience SA-NV BG Environmental Science J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België Telefoon +32(0)2/535 63 11 (8:00 uur tot 17:00 uur) Telefax +32(0)2/534 35 76 Verantwoordelijke afdeling Email: [email protected] Telefoonnummer voor noodgevallen

Environmental Science

Gebruik Insecticide Firma CropScience SA-NV BG Environmental Science J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België Telefoon +32(0)2/535 63 11 (8:00 uur tot 17:00 uur) Telefax +32(0)2/534 35 76 Verantwoordelijke afdeling Email: [email protected] Telefoonnummer voor noodgevallen

Insecticide -

Insecticide NL79928238Q CropScience SA-NV Postbus 231 3640 AE Mijdrecht Tel. 0297-280538 ... H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. ... Systemisch: onbehaaglijk gevoel in de borst, Tachycardie, Hypotonie, Misselijkheid, Buikpijn, Diarree, Braken, Troebel zicht, Hoofdpijn, anorexia, Somnolentie ...

Insecten op planten - Aveve

Opgelet: ons volledig aanbod is momenteel nog niet online beschikbaar. Geleidelijk aan voegen we meer producten toe.

Buxusmot: Hoe giftig zijn de chemische behandelingen tegen ...

In tuincentra wordt vaak aangeraden om de rupsen van de buxusmot te beheersen met een systemisch insecticide dat acetamiprid bevat. Acetamiprid is echter een neonicotinoïde en is zeer toxisch voor vogels, gematigd toxisch voor bijen en vissen (of andere waterorganismen) en licht toxisch voor …

KB Multisect Insecticide tegen Buxusmot - Uw tuin en Dier

KB Multisect is een systemisch geconcentreerd insecticide tegen hardnekkige insecten. Helpt ook bij buxusmot ! Het product bestrijdt zowel zuigende (o.a. bladluizen, trips, wantsen, witte vlieg, schild- en wolluizen) als bijtende insecten (zoals rupsen, snuitkevers) op sierplanten.